Et utvalg av våre produkter for å redusere støy og øke trivsel og arbeidsro.

ZILENZIO
ZILENZIO
GOTESSONS
GOTESSONS
SNOWSOUND BY CAIMI
SNOWSOUND BY CAIMI
BUZZISPACE
BUZZISPACE
GLIMAKRA
GLIMAKRA
KURAGE
KURAGE

25 % opplever støy som et problem på arbeidsplassen. Kompaniet leverer ulike løsninger som både dekker funksjonalitet og ivaretar estetikken.