top of page

Et utvalg av våre produkter for å redusere støy og øke trivsel og arbeidsro.

25 % opplever støy som et problem på arbeidsplassen. Kompaniet leverer ulike løsninger som både dekker funksjonalitet og ivaretar estetikken. 

bottom of page